Hvordan skriver man en søknad?

Hvordan skriver man en søknad?

Skal man ha en god sjanse til å få et stipend, er det viktig at man orker å bruke tid på søknaden. Det går kanskje an å finne ut hvem som har fått stipendet tidligere og ta rede på hvordan de utformet sin søknad. I visse tilfeller kan man ta kontakt med stipendadministratoren og spørre hva de mener er viktigst når de velger blant søknader. Hvis man allerede har fått andre stipender, er det som oftest fordelaktig å oppgi det i søknaden. Det viser at andre har vurdert det man gjør høyt.

Hvis man skal søke prosjektstøtte, gjelder det å gjøre hjemmeleksene sine. Hva er den primære nytten og formålet med prosjektet? Kan du grunngi  hvorfor nettopp ditt prosjekt er spesielt viktig? Som skrevet over bør man forsøke å kontakte stipendgiver og forsøke å skaffe seg informasjon om hva de vektlegger.

Vi vil frarå for alle typer stipendsøknader å kopiere standardsøknader som man f.eks. kan finne på Internett. Hvis det er populære stipender, kjenner stipendgiveren kanskje igjen stilen selv om man har endret litt på innholdet. Vi tror også at det alltid blir litt bedre om man skriver selv. Man skal selvfølgelig følge eventuelle råd man kan finne, men det er best å skrive etter eget hode.