Stipender – en gullgruve?

Stipender – en gullgruve?

Stipender sies å være en gullgruve å øse av for den som trenger finansiering av formål som studier, forskning, prosjekter og rehabilitering eller for de som har behov for generell økonomisk støtte. Mange opplever imidlertid arbeidet med å finne og søke om stipender som en nesten uoverstigelig vanskelig prosess. Hva er sant og ikke sant? Er det en myte at det finnes store pengesummer som bare ligger og venter på at noen skal melde sin interesse? Svarene på disse spørsmålene er ikke helt opplagte. Noe som er helt sikkert, er imidlertid at norske stiftelser har en svært stor formue og at disse pengene ikke benyttes fullt ut i den utstrekning stifterne hadde til hensikt.

For den som kan planlegge og er beredt til å bruke litt tid og arbeid på å finne fram blant mulighetene som finnes i stipendtilbudet, er det garantert en hel del penger å hente. Trenger man penger neste uke eller i løpet av tre måneder til et helt spesifikt formål, er mulighetene til å finne noe begrenset. Men det går an å ha flaks i i en slik situasjon. Det kan f.eks. finnet et stipend som utlyses akkurat på dette tidspunktet som som passer nettopp for deg.

De store mulighetene åpner seg for personer som tenker kreativt. Hvis man trenger penger til å renovere et lite hus på landet, kan man undersøke mulighetene i god tid. Man behøver jo ikke nødvendigvis finne en stiftelse som støtter nettopp renovering av små hus på landet. Finnes det støtte til kulturminnevern? Finnes det studiestipender man kan dra nytte av? Finnes det et gammelt obskurt stipend på stedet som man kan være berettiget til? Man kan kanskje starte en virksomhet i forbindelse med renoveringen og søke EU-midler eller annen firmastøtte. Penger er penger, og er man berettiget til å søke noe annet, så skal man selvfølgelig gjøre det.